Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků ÚBAP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav biochemie a analýzy potravin

vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků:

Profesor v oboru analýza potravin, analytická chemie
 
Profesor v oboru technologie potravin
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném příp. příbuzném oboru
  • dosažená akademická hodnost profesor
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky zasílejte do 16. srpna 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.