Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků ÚTMP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav technologie a mikrobiologie potravin

vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků:

  • AP se zaměřením na technologii výroby potravin a potravinovou legislativu (zástup za MD)
     
  • AP se zaměřením na technologii výroby potravin
Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklad pro její získání
  • pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 9. srpna 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.