Výběrové řízení na pozici Tajemník fakulty - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na pozici: Tajemník fakulty.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání
  • zdatnost ve využívání standardních programových produktů pro vedení různých agend (Microsoft Office, DB systém apod.)
  • zkušenosti s programovými produkty pro ekonomické, personální a správní řízení organizace (nejlépe SAP)
  • znalost legislativy potřebné pro chod vysokoškolského pracoviště
  • schopnost řídit menší kolektiv pracovníků
  • organizační schopnosti, flexibilita
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. dubna 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 15. 3. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Ing. Ivana Hánová,
personální odbor,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 26. 2. 2008 a ve čtvrtek 28. 2. 2008..