Výběrové řízení pro ÚPV a ÚAA - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení pro:

 
Ústav pedagogických věd
na obsazení místa vědecko-pedagogického pracovníka
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru pedagogika
 • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc. nebo akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc.
 • publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 • úvazek 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2012
 
 
Ústav anglistiky a amerikanistiky
na obsazení místa lektor/ka pro výuku angličtiny obecné a odborné (zástup za MD a RD)
Požadavky:
 • VŠ vzdělání min. magisterského stupně v oboru Anglická filologie
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
 • morální a občanská bezúhonnost
 • vysoké pracovní nasazení
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2012
 

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 22. 1. 2012 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.