Výherci soutěže o MP 4 přehrávač

Na UTB proběhlo vylosování soutěže o 10 MP4 přehrávačů. Do soutěže se mohl zapojit každý, kdo na webových stránkách UTB nalezl ukrytý symbol BE IN! STUDY IN ZLIN. Ze soutěžících, kteří symbol na stránkách nalezli, byli elektronickým systémem vylosováni tito výherci: Michal Krajňanský, Zlín, Michaela Černá, Holice v Čechách, Barbora Šebová, Praha, Veronika Bayerová, Zlín, Jakub Dvořák, Uherské Hradiště, Radek Hála, Ledenice, Alice Píšková, Luhačovice, Martin Dibďák, Uherské Hradiště, Petra Škorničková, Litoměřice, Jiřina Mánková, Dolní Čermná.