Vyhlášení rektorského volna

V souvislosti s konáním akce „Rozsvícení vánočního stromku“ vyhlašuje rektor svým Rozhodnutím rektora č. 16/2009 dne 9. prosince 2009 od 16:30 hodin rektorské volno. Pro detašovaná pracoviště UTB ve Zlíně platí rektorské volno již od 15:00 hodin.