Vyhlášení rektorského volna

V souvislosti s konáním slavnostního shromáždění akademické obce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně rektor vyhlašuje dne 23. ledna 2007 od 11:00 hodin do 13:00 hodin rektorské volno. V této době nebude probíhat výuka na žádné z fakult UTB ve Zlíně a ruší se termíny zkoušek a konzultační hodiny akademických pracovníků. Viz. Rozhodnutí rektora č. 2/2007 .