Vyhlášení voleb děkana FT

Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 1 odst. 3 Volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování děkanem vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty technologické . Volba se uskuteční na řádném zasedání AS FT dne 28. 5. 2007 ve 13:00 hodin .

Vyhlášení volby děkana FT
Návrh kandidáta na jmenování děkanem FT
Organizační pokyny pro přípravu a průběh \r\nvolby kandidáta na jmenování děkanem FT