Výpadek služeb datové sítě UTB

V pátek 28. 8. 2009 budou v objektu U13 instalovány nové zdroje záložního napájení centrální serverovny. Po dobu instalace, která bude probíhat po celý den, budou vypnuty všechny centrální servery (SAP, STAG, ALEPH, Novell, e-mailové servery, databázové servery, reprografické služby, atd.).

Nejdůležitější systémy související s infrastrukturou páteřní sítě (centrální směrovač, server DNS a ústředna IP telefonie) budou před začátkem prací přepojeny na nezálohovaný okruh napájení. Po většinu dne by tedy mělo být zachováno základní datové a telefonní propojení všech objektů UTB a přístup na internet, v omezené míře i některé služby webových serverů UTB, avšak bez podpory databází. Veškeré příchozí e-maily budou po dobu výpadku serverů zadržovány na záložním e-mailovém serveru společnosti CESNET, z. s. p. o. a po obnovení všech služeb budou doručeny do schránek uživatelů. Lokální systémy a servery umístěné v ostatních objektech (např. menzovní systém) by neměly být výpadkem dotčeny. V odpoledních hodinách se předpokládá delší (cca 1 - 2 hodinový) výpadek i výše zmíněných systémů (centrální směrovač, DNS, IP telefonie, přístup na internet).

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Centrum výpočetní techniky