Výsledky krajského kola biologické olympiády

Dne 20. března 2009 se na Fakultě technologické uskutečnilo krajské kolo biologické olympiády. Hlavním garantem a pořadatelem byl Ing. Otakar Rop, Ph.D. z Fakulty technologické - člen Ústřední komise biologické olympiády pro Českou republiku. Soutěže se zúčastnili nejlepší studenti biologie ze všech gymnázií Zlínského kraje a vybraných středních škol. Náročná soutěž byly složena z teoretického testu a tří praktických úkolů. Vedle toho bylo připraveno poznávání rostlin, hub, živočichů a speciálních objektů, které pro soutěžící připravili pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Karlovy univerzity v Praze. Celkovým vítězem se stal Zdeněk Škrott z gymnázia ve Vsetíně . Na druhém místě se umístila Eva Dunglová z gymnázia v Kroměříži . Oba vítězové postupují do národního kola biologické olympiády, které se letos uskuteční na Univerzitě Palackého v Olomouci. Z národního kola mají soutěžící možnost postoupit do kola mezinárodního, které se letos bude konat v Japonsku.