Vysokoškolští knihovníci se sjedou do Zlína

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude letos spolupořadatelem prestižního setkání vysokoškolských knihovníků z celé České republiky Bibliotheca Academica . Hlavním pořadatelem celé akce je Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ). Odborní pracovníci vysokoškolských knihoven se sjedou ve dnech 3. a 4. listopadu 2009 do Zlína, kde budou v aule univerzity diskutovat na téma „Jak zvýšit prestiž knihovny na vysoké škole.“ „Role organizátora této akce pro asi 150 našich kolegů jsme se ujali rádi. Chceme jim ukázat naši moderní knihovnu a ostatní prostory univerzity,“ uvedl ředitel knihovny PhDr. Ondřej Fabián. V rámci doprovodného programu hosté zavítají do Obuvnického muzea a Baťovy vily a prohlédnou si architektonické památky města.