Výstavy prací studentů atelieru Grafický design

Prostory foyer brněnského HaDivadla jsou ve dnech 18. září až 1. listopadu 2009  propůjčeny výstavě písma a typografie nazvané Prototype 3 . Představuje práce studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Projekty vzniklé v rámci seminářů písma a typografie posledních tří semestrů dvou akademických let vytvořili posluchači obou programů - bakalářského i magisterského. Předkládané projekty jsou založeny na kreativitě jednotlivých studentů s použitím písma nejen v jeho informační úloze, ale i jako dekorativního artefaktu, prostředku experimentu, vtipu nebo tvořivé hry. Zařazena jsou např. témata: experimentální typografie, absolut typo, typografické novoročenky, písmo hledané v životním prostředí, typoerotika, autorské fonty, kaligrafie a volný asociační projekt Sedmé nebe. Vernisáž výstavy proběhne 18. září v 16 hodin. Další výstava s názvem Přestupná/Konečná se uskuteční ve dnech 19. 9. - 11. 10. 2009 v Městské galerii v Mikulově, vernisáž proběhne 25. 9. 2009 v 18 hodin. K vidění budou práce studentů stejného ateliéru z plenéru v Mikulově. Vedoucí obou projektů je pedagožka M. A. Lenka Baroňová. Na obě výstavy jste srdečně zváni!

Výstava Mikulov

350