Výtvarníci se představují v Praze

Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství. To má být jubilejní 10. salon Obce architektů , který se uskuteční v Praze, v Letohrádku Belveder na Pražském hradě . Jedním ze spolupořadatelů je Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž studenti a pedagogové na výstavě představí své práce. Akce bude mít mezinárodní charakter: spolu se zlínskými výtvarníky se představí také jejich kolegové ze Slovenska, Polska, Německa a Srbska. Výstava bude zahájena ve středu 3. října 2007 v 17 hodin přednáškou světoznámé architektky prof. Evy Jiřičné , autorky projektu Univerzitního centra ve Zlíně. Účast na ní přislíbila i manželka prezidenta paní Livie Klausová , která převzala nad celou výstavou záštitu. Přehlídka potrvá do 11. listopadu 2007. „Na výstavě přestavíme práce studentů a pedagogů z ateliérů designu oděvu, designu obuvi, průmyslového designu a prostorové tvorby,“ uvedla ředitelka Ústavu reklamní fotografie a grafického designu, akademická malířka Šárka Šišková.