Vzděláním a znalostmi k úspěšnému rozvoji Zlínského kraje

Dne 18. září 2007 se v aule Academia centra UTB ve Zlíně uskuteční mezinárodní konference " Vzděláním a znalostmi k úspěšnému rozvoji Zlínského kraje jako znalostního a podnikatelského regionu ". Více informací na stránkách FHS (aktuality) .