Vznik UTB v datech

1. 9. 1992
Vznik Institutu managementu a ekonomiky.
 
9. 7. 1993
V den promocí na Fakultě technologické požádán rektor prof. Ondráček o stanovisko k utvoření univerzity ve Zlíně.
 
listopad 1993
Akademický senát Fakulty technologické schválil volební program zahrnující přípravu univerzity.
 
27. 6. 1995
Akademický senát VUT schválil vznik Fakulty managementu a ekonomiky (FaME).
 
10. 10. 1995
Rozhodnutím 19. zasedání Akreditační komise vlády ČR schváleno založení Fakulty managementu a ekonomiky.
 
září 1996
Při Fakultě technologické vznikla Katedra reklamní tvorby.
 
4. 6. 1997
Katedra reklamní tvorby akreditována na Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.
 
23. 9. 1998
Projednání projektu univerzity ve Zlíně před hospodářským výborem Senátu ČR v Praze.
 
18. 1. 1999
Projednání projektu univerzity před Akademickým senátem Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.
 
19 .1. 1999
Vyhlášení Memoranda o zřízení univerzity ve Zlíně za přítomnosti senátorů, poslanců, přednostů, starostů a ředitelů školských úřadů okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.
 
21. 4. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Akademickým senátem Fakulty technologické ve Zlíně.
 
26. 4. 1999
Projednání důvodové zprávy před Akademickým senátem Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.
 
10. 5. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Vědeckou radou Fakulty technologické ve Zlíně.
 
25. 5. 1999
Projednání důvodové zprávy před Výborem petičním pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu ČR ve Zlíně.
 
21. 6. 1999
Předložení žádosti o zřízení UTB ve Zlíně ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 
29. 6. 1999
Předložení důvodové zprávy Akreditační komisi ČR.
 
11. 8. 1999
Projednání postupu zřízení univerzity s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Zlíně.
 
8. 10. 1999
Projednání důvodové zprávy před Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR ve Zlíně.
 
25. 10. 1999
Projednání důvodové zprávy před Správní radou VUT v Brně.
 
26. 10. 1999
Projednání důvodové zprávy před Akademickým senátem VUT v Brně.
 
29. 10. 1999
Žádost o souhlas pana Tomáše Bati o pojmenování univerzity po jeho otci.
 
1. 11. 1999
Ustanovení Přípravného výboru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
2. 11. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Vědeckou radou VUT v Brně.
 
16. 11. 1999
Souhlas pana Tomáše Bati s názvem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
 
25. 11. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Vědeckou radou Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.
 
listopad 1999 – únor 2000
Příprava návrhu zákona a důvodové zprávy o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na MŠMT ČR.
 
21. 2. 2000
Nové vedení VUT akceptuje návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
29. 2. 2000
Návrh zákona a důvodová zpráva schválena vedením MŠMT ČR.
 
6. 3. 2000
Zahájení připomínkového řízení k návrhu zákona.
 
24. 3. – 27. 4. 2000
Ukončení připomínkového řízení a zpracování připomínek.
 
28. 4. 2000
Předán návrh zákona a důvodová zpráva vládě ČR.
 
1. 6. 2000
Projednání návrhu zákona v legislativním odboru vlády.
 
9. 6. 2000
Podepsán návrh zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, podstoupen k podpisu premiérovi.
 
13. 6. 2000
Návrh zákona předán do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 
10. 7. 2000
Návrh zákona o zřízení UTB byl projednán úspěšně v prvním čtení.
 
srpen 2000
Projednání ve školském výboru parlamentu.
 
září 2000
Druhé a třetí čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 
19. 10. 2000
Schválen návrh zákona o zřízení univerzity v předloženém znění Senátem Parlamentu ČR.
 
14. 11. 2000
Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podepsán tehdejším prezidentem ČR Václavem Havlem.