Zastoupení AS UTB v poradních sborech UTB

Rada pro informační systém

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. - zástupce komory akademických pracovníků

Hana Müllerová - zástupce studentské komory 

Stavební komise  Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.
Investiční komise  Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.
Dislokační komise  RNDr. Jakub Trojan, MSc MBA Ph.D.
Rozvrhová komise

Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. - zástupce komory akademických pracovníků

Bc. Petra Jílková, DiS. - zástupce studentské komory

Komise pro stravování a ubytování

Ing. Miroslav Musil. Ph.D. - zástupce komory akademických pracovníků

Ing. Jindřich Košťál - zástupce studentské komory