Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC

Studenti UTB ve Zlíně, kteří mají průkaz studenta s licencí ISIC a budou pokračovat v prezenční formě studia v akademickém roce 2017/2018, mohou požádat o prodloužení platnosti svého průkazu. Průkaz se prodlužuje revalidační známkou v ceně 250,- Kč.

Žádost o prodloužení platnosti průkazů s licencí ISIC je k dispozici ZDE, další podrobné informace najdete na stránkách CVT – Identifikační průkazy. Žádosti se přijímají do 13. 8. 2017 včetně.