O poradně

Akademická poradna

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájí (v letním semestru 2015/16) provoz 15. září 2015 v nově otevřených prostorách budovy U11 (UNI), míst.č. 418, Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín.

Tak jako mívá každý člověk někdy problémy či nesnáze, může se i student občas cítit bezradný nebo nerozhodný. Akademická poradna UTB bezplatně poskytuje odborné poradenství při řešení problémů a závažných rozhodnutí, pomoc v krizových situacích, podporu při hledání sebe sama, objevování Vaší vnitřní síly a hodnoty. Obavy ze selhání, nejistota ve výběru vhodného studijního oboru, napjaté mezilidské vztahy, nedorozumění s blízkými osobami, to všechno jsou zdroje problémů, které je potřeba řešit předtím, než člověku zkomplikují život a přivodí další potíže. V Akademické poradně můžete komunikovat o svých problémech svobodně, diskrétně, spontánně a otevřeně; v případě jakékoliv nejistoty nebo obavy z osobní konfrontace můžete využít i internetovou poradnu nebo zůstat v anonymitě.

NEZAPOMÍNEJTE, ŽE KAŽDÝ PROBLÉM MÁ ŘEŠENÍ !

Pravidla AP UTB najdete zde

Poradenství a služby pro studenty                                
se specifickými potřebami na UTB                              

kontakt: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková
email: vojteskova@utb_cz   
tel.: 576 032 262, mob. 730 553 347      
Více na http://www.utb.cz/chci-studovat/jak-studovat-bez-barier                                 


Psychologové akademické poradny UTB:

Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC
individuální psychologické poradenství a diagnostika,
counselling in english

Profesi psycholožky se věnuje od roku 2005. První zkušenosti získávala při individuální a skupinové práci s dětmi a dospívajícími v nízkoprahovém klubu. V letech 2006-2009  žila v USA, kde vystudovala manželské a rodinné poradenství a věnovala se práci s rodinami, dětmi i dospělými v poradenském centru. Následně pracovala v nemocnici, kde poskytovala psychickou podporu pacientům a jejich rodinám v krizových situacích a vedla skupiny na psychiatrickém oddělení.

Od návratu zpět do České republiky se zaměřuje především na diagnostiku příčin školních potíží a individuální psychologické poradenství.

 

Mgr. Alice Kutnarová
Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika, counselling in English

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. 8 let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti.  Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, jako supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog a spolupracující psycholog OSPOD. Od roku 2010 provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií.  Má za sebou řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.


PhDr. Jiří Hřebíček
Profesní diagnostika

Psycholog s 3Oti letou praxí a komunikační kouč s 2Oti letou praxí.  Strategický poradce pro firmy, specialista na personalistiku a aplikaci metodiky Balanced Scorecard.

Lektorská činnost: Individuální koučing TOP manažerů, Self - management, škola intenzivní komunikace, obchodní komunikace, leadership, řízení lidských zdrojů atd.