Pořadatelská činnost

Academia centrum nabízí kompletní servis spojený s přípravou a realizací všech typů obchodních, vzdělávacích, prezentačních, kulturních a společenských akcí.

Jedná se zejména o:
 • kongresy, sympozia a konference
 • prezentační akce
 • přednášky
 • obchodní jednání, meetingy, workshopy
 • public relation events (nepracovní akce na podporu firemních cílů)
 • školení, semináře a firemní kurzy
 • tiskové konference
 • kulturní a společenské akce (divadelní představení, koncerty, výstavy, módní přehlídky)
 • recepce, rauty
Kompletní servis zahrnuje:
 • pronájem vhodných prostor
 • ubytování
 • gastronomický servis
 • zajištění technického zázemí (audio a videotechnika)
 • propagační služby
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • dostatečné parkovací plochy

a další služby dle dohody.