Stáže ve firmách - vzdělávání praxí

Fond dalšího vzdělávání realizuje projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který je určen všem, kdo se chtějí zapojit do pracovního procesu, získat praxi a nové zkušenosti a znalosti. Pracovní stáže jsou ideálním řešením pro čerstvé absolventy, kteří se ocitli na trhu práce. Disponují sice množstvím teoretických znalostí, ale často narážejí u zaměstnavatelů právě na problém s nedostatkem praktických zkušeností.

Stážistou se může stát občan ČR s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu (absolvent, nezaměstnaný, osoba vracející se na trh práce či osoba se zájmem o kariérní vzdělávání).

Projekt nabízí:
• získání pracovních zkušeností
• osvojení si praktických návyků a získání orientace v oboru
• zvýšení adaptability na trhu práce

Získejte první pracovní zkušenosti pod vedením zkušeného mentora. Na základě úspěšného absolvování stáže získáte certifikát prokazující vaše praktické zkušenosti z oboru.

Protože se jedná o stáž, není ze strany Fondu dalšího vzdělávání placená. Ten zajišťuje například proplácení cestovného a stravného. Je však možné individuálně se domluvit s poskytovatelem stáže na finanční odměně (například formou dohody o pracovní činnosti). Délka stáže se pohybuje v rozmezí 1 – 6 měsíců. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pro bližší informace a v případě zájmu o registraci do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ navštivte webové stránky Fondu dalšího vzdělávání: http://www.stazevefirmach.cz/