CTT a podpora Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

v rámci Týdne podnikání ČR 2017 Vás srdečně zve na seminář na téma

CTT a podpora Komercializacena Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Obsah:                 Prezentace výsledků VaV UTB ve Zlíně a jejich uplatnění v praxi

                            Aktivní využití času tělesně postižených

                            Nápoj z červeného moštu révy vinné se zdravotními aspekty

                            Dotazy

Přednášející:      

Ing. Radomír Vydra

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

prof. Ing. Vlastimil Fic, Dr.Sc.                                                         

Místo konání:     Univerzitní institut, budova U11, 1. patro - Kreativní centrum UPPER                                            

Datum konání:   14. 11. 2017

Doba trvání:       12:00 – 16:00

Vstup na akci je zdarma. Občerstvení zajištěno. Potvrzení účasti a informace prostřednictvím e-mailové adresy:  straznicky@uni_utb_cz

Z důvodu omezené kapacity míst doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve.

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Více informací na www.isctt.utb.cz

Téma: Aktivní využití času tělesně postižených

Abstrakt: Sportovní aktivity měly vždy ve společnosti své nezastupitelné místo. Sport člověka může mnohostranně rozvíjet a obohacovat. V posledních šedesáti letech sport a hlavně sportovní příprava prodělala velké změny. Zpočátku byla sportovní příprava nesystematická, založená na zkušenostech a pozorováních. Mladý sportovec sledoval staršího a napodoboval ho nebo bývalý sportovec předával své zkušenosti svým mladším kolegům. V posledních šedesáti letech s nárůstem společenského a ekonomického významu sportu vznikalo více a více odborných publikací založených na vědeckém základě. V současné době je již sportovní trénink osob bez postižení dobře znám a popsán. Jinak je tomu u sportů pro osoby s TP. Odborná veřejnost o sportovním tréninku osob s postižením říká: „Sportovní trénink zdravotně postižených se během poměrně krátkého vývoje dosud nestačil zformovat v ucelený a propracovaný systém. Důvodů je několik - jednak nevelká tradice, přetrvávající negativní postoje veřejnosti, nedostatek odborných materiálů a zkušeností, absence trenérského vzdělání pro sport zdravotně postižených apod.“ Nicméně podle názoru odborníků tréninkový proces pro sportovce s postižením je založen na stejných principech jako u sportovců bez postižení a je třeba jen zahrnout znalost nutných sportovních modifikací a specifických požadavků způsobených handicapem.

Téma: Přírodní nápoj z červeného moštu révy vinné se zdravotními aspekty

Abstrakt: Využití celého souboru biomasy získávané z komplexní vinařské produkce. Veškerá biomasa, zvláště v zeleném stádiu a hroznech se vyznačuje vysokým obsahem biologicky aktivních látek a je zdrojem a doplňkem pro výrobu i nepotravinářskou. Předmětným úsekem s nímž UTB ve Zlíně se zájmového světového vědecko-aplikačního seskupení účastní, je první specifický nápoj z červeného moštu modrých hroznů révy vinné, bonifikovaný podílem biologicky aktivních látek révového původu, které jsou chráněným přírodním technologickým postupem v novém prostředí fixovány. Vzniká tím matadorní nápoj pro celý profil populace, neboť je technologicky ve velké míře řešen i bez alkoholové fermentace. Produkt není modelový, má své individuální chráněné technologické postupy.