GUMFERENCE 2017

Srdečně vás zveme na GUMFERENCI 2017- seminář projektu Česko-Bavorské spolupráce ve VaV reg.č. 8E15B007.

Téma: „Fenomén starnutí pryže“ - „Rubber aging phenomena“

Datum a místo konání:   23.11.2017 od 9:00 do 17:00h, Centrum polymerních systémů UTB Zlín

  • 8 přednášek
  • Posterová sekce – zájemci o účast v posterové sekci mohou zaslat svůj zájem prostřednictvím registračního formuláře včetně abstraktu nejpozději do 31.10.2017.
  • Součástí semináře bude sborník abstraktů s ISBN.
  • Registrace a účast je bezplatná
  • Seminář se bude konak v anglickém jazyce bez simultánního překladu
  • Kapacita účastníku max. 100 osob

Abstract Gumference 2017 Abstract_Template_for_Gumference_2017.docx Abstract_Template_for_Gumference_2017.docx (15,10 KB)

Registrační formulář naleznete zde   

Pro další info kontaktujte: Petra Svěráková, sverakova@utb_cz


gumference2017a.jpg