GUMFERENCE 2017

Srdečně vás zveme na GUMFERENCI 2017- seminář projektu Česko-Bavorské spolupráce ve VaV reg.č. 8E15B007.

Téma: „Fenomén starnutí pryže“ - „Rubber aging phenomena“

Datum a místo konání:   23.11.2017 od 9:00 do 17:00h, Centrum polymerních systémů UTB Zlín

Seminář je určen pro odborníky a zájemce o danou problematiku, kteří se mohou registrovat pro posluchačskou i aktivní účast v podobě prezentace posteru

  • 8 přednášek
  • Posterová sekce – zájemci o účast v posterové sekci se přihlašují prostřednictvím registračního formuláře
  • Součástí semináře bude sborník abstraktů s ISBN
  • Abstrakty do sborníku je možné zasílat v přiloženém templatu nejpozději do 31.10. 2017 na adresu sverakova@utb_cz
  • Registrace a účast je bezplatná
  • Seminář se bude konat v anglickém jazyce bez simultánního překladu
  • Kapacita účastníků max. 100 osob

Abstract Gumference 2017 Abstract_Template_for_Gumference_2017.docx Abstract_Template_for_Gumference_2017.docx (15,10 KB)

Registrační formulář naleznete zde   

Pro další info kontaktujte: Petra Svěráková, sverakova@utb_cz


gumference2017a.jpggumference.jpg