Návštěva z japonské univerzity

Ve dnech 15. – 16. 11. se v CPS konal Mezinárodní workshop o aplikaci nanomateriálů, a to za účasti milých hostů z Plasma Nanotechnology Research Center (PLANT), Graduate School of Engineering, Nagoya University z Japonska. Svou přítomností nás poctili prof. Makoto Sekine, Dr. Hyungjun Cho a Dr. Masakazu Tomatsu.


japan.jpg