Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel Centra polymerních systémů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel Centra polymerních systémů.

Požadavky:
• akademicko-vědecký titul min. Ph.D.,
• praxe v řídících funkcích min. 5 let,
• schopnost komunikace v anglickém jazyce,
• zkušenosti s řízením projektů z oblasti výzkumu a vývoje,
• znalost práce na PC (Microsoft Office), znalost práce se specializovanými vědeckými software výhodou,
• řídící a manažerské schopnosti,
• morální a občanská bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:
• stručný životopis;
• stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;
• kopie dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti;
• písemná koncepce rozvoje Centra polymerních systémů.

Předpokládaný nástup: září 2017.

Motivační dopis s profesním životopisem a písemnou koncepcí rozvoje Centra polymerních systémů zasílejte do 9. 6. 2017 na adresu:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Lubomíra Šustková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín
nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

CPS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.