Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně

Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí. Svými excelentními službami podporuje inovační firmy, vědu, výzkum, vývoj. Je předním poskytovatelem široké nabídky služeb.

Podnikatelům, inovačním firmám, vědeckým a výzkumným pracovníkům nabízí k pronájmu exkluzivní prostory – nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy o celkové výměře 5 600 m2. Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz

V rámci VTP poskytují služby mezinárodně uznávaní vědečtí a výzkumní pracovníci, experti na analýzy, rozbory, měření, testování materiálů a výrobků, vývoj a ověřování nových technologií, řešení technologických a zpracovatelských problémů apod. Projektoví manažeři jsou schopni firmám pomoci naplánovat inovační projekty, zhodnotit možnost čerpání vnějších zdrojů financování a administrativně řídit průběh projektů.

Právnické a fyzické osoby mohou spolupracovat s VTP následujícími způsoby:

 • vstoupit do VTP, tj. pronajmout si kancelářské nebo laboratorní prostory (na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor)
 • využívat služeb VTP (na základě smlouvy o dílo)
 • připravit a řešit společný inovační nebo výzkumný projekt (na základě smlouvy o spolupráci)
 • využívat služeb Centra transferu technologií (na základě plné moci nebo smlouvy o dílo)
 • účastnit se konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí pořádaných VTP (na základě individuálních přihlášek)


Postup přijetí firem do Vědeckotechnického parku

Proces přijímání zájemců do VTP má jasně stanovená pravidla. Po vzájemném kontaktování se je zahájen proces vstupu do VTP úvodním pohovorem, na kterém jsou vyjasněny základní představy o spolupráci, a projektový manažer vyplní se zájemcem „Formulář o vstupu do VTP“. Na základě vyplněného formuláře jsou posuzovány předpoklady spolupráce a splnění stanovených kritérií vstupu. Pokud se vyskytnou nedostatky ze strany zájemce bránící v pokračování procesu, projektový manažer jej kontaktuje a požádá o jejich odstranění. Zájemce je přizván ke strukturovanému pohovoru s vedením Univerzitního institutu. Výsledky a skutečnosti zjištěné strukturovaným pohovorem spolu s vyplněným formulářem jsou předány Radě VTP, která rozhodne o vyhovění žádosti zájemce o vstup do VTP, nebo tuto žádost zamítne a zdůvodní své rozhodnutí. Zájemce je písemně vyrozuměn o výsledku Rady VTP a při kladném rozhodnutí je uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor. Zájemce se tím stává členem VTP a může zahájit svou činnost v prostorách VTP.

Projekt

Vědeckotechnický park byl vybudován na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, program PROSPERITA.

Identifikační údaje projektu:

Místo realizace: Nad Ovčírnou 3685, Zlín 760 01, Zlínský kraj
Plocha:
laboratoře – 1 800 m2
kanceláře – 1 300 m2
společné prostory – 1 500 m2
technické místnosti – 900 m2


Zasídlené firmy

Profily společností zasídlených v budově VTP při UTB ve Zlíně:

Accuform
Accuform se zabývá vývojem softwaru pro simulaci a optimalizaci procesů tvarování a vyfukování plastových materiálů.

KNAHER Plastics
Výrobně-obchodní společnost se zaměřením na vývoj, výrobu a prodej plastových a kompozitních výrobků s finálními aplikacemi zejména ve stavebnictví, textilním a spotřebním průmyslu.

Chiromed group, s.r.o.
Společnost se orientuje na oblast výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd. Hlavní oblastí zájmu je zdravotnictví a kosmetika.

Borealis s.r.o.

PRL Polymer Research Lab. s.r.o.

Smartplast s.r.o.
Společnost zabývající se zpracováním plastů, vstřikováním, designem plastových dílů a konstrukcí vstřikovacích forem.


Pronájem kancelářských prostor

 • Kanceláře vedoucích pracovníků – velikost cca 46 m2, obsahují kancelářský stůl s kolečkovou židlí a zásuvkovým kontejnerem, jednací stůl pro 4 osoby, 2x skříň na šanony, šatní skříň, připojení k Internetu a pevnou telefonní linku (volitelné). Kanceláře na jižní straně budovy jsou klimatizované. Vhodné pro začínající firmy, podnikatele nebo jako regionální zastoupení existujících firem.
 • Kanceláře personálu – velikost cca 46 m2, standardně vybaveny pro 4 osoby, psací stoly, židle a zásuvkové kontejnery, vysoké a nízké skříně na šanony, šatní skříň, připojení k Internetu a pevná telefonní linka (volitelné). Kanceláře na jižní straně budovy jsou klimatizované. Vhodné pro zřízení výzkumně-vývojového útvaru.
 • V rámci ceny nájmu je zahrnuto využití společných kuchyněk a jídelen (lednička, mikrovlnná trouba).


Pronájem laboratorních prostor

 • Klasické chemické laboratoře (tzv. mokré laboratoře) – velikost standardní laboratoře 68 m2, centrálně umístěné laboratorní stoly s keramickým povrchem a s potřebnými přípojkami na média (voda, plyn), digestoř, odpadkové koše na tříděný odpad, židle.
 • Mikrobiologické laboratoře – velikost 16, 44 nebo 61 m2, prostor řešen jako podtlakový, centrálně umístěné laboratorní stoly s keramickým povrchem, digestoř/flowbox, germicidní lampa. Centrálně je řešena likvidace odpadů, mytí laboratorního skla, zdroj demineralizované vody, horkovzdušná sterilizace. Vstup do mikrobiologických laboratoří je přes hygienickou smyčku, využití šaten pro personál je zahrnuto v ceně nájmu.
 • Laboratoře pro výzkum potravin a potravních doplňků – velikost 44, 68 nebo 162 m2, základní laboratorní vybavení v provedení nerez, omyvatelné stěny.
 • Čisté prostory s garantovanou čistotou 100 000 prachových částic/stopu3 – celková plocha 200 m2, vstup přes hygienickou smyčku, prostor řešen jako přetlakový.
Více informací Vám podá doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D., tel: 576 038 012, e-mail: sedlacek@ft_utb_cz


Pronájem prostor pro poloprovoz

 • Prostory připravené k umístění laboratorních a vývojových linek (např. malé vytlačovací nebo vstřikovací stroje, kompoundéry apod.). Prostor je vybaven potřebnými médii včetně centrálního chladicího okruhu. Celková plocha 376 m2. K dispozici je skladovací prostor. Využití šaten a kuchyněk je zahrnuto v ceně nájmu.


Pronájem technických místností a prezentačních prostor

 • Prostory vhodné k uskladnění běžných surovin, sklad chemikálií dle bezpečnostních předpisů.
 • Zasedací místnost malá – kapacita 16 osob, klimatizovaná, ozvučená, s instalovanou projekční technikou.
 • Zasedací místnost velká – kapacita 25 až 50 osob, klimatizovaná, ozvučená, s instalovanou projekční technikou.
 • Seminární místnost – kapacita 25 osob, vhodná k pořádání seminářů, školení, vzdělávacích kurzů apod.


Zapůjčení kancelářských potřeb

 • Vysoce kvalitní vazačky, řezačky, skartovačky apod.
 • Prezentační technika – notebook, dataprojektor, plátno, flipchart.


Služby spojené s pronájmem kancelářských a laboratorních prostor

 • Elektřina, voda, otop, ostraha a úklid společných prostor, pevná telefonní linka, PC síť, třídění pošty.