Jmenovaní profesoři

V roce 2017

Fakulta aplikované informatiky

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., jmenován pro obor Řížení strojů a procesů s účinností od 19. června 2017.

V roce 2016

Fakulta managementu a ekonomiky

prof. Ing. Juraj Sipko, MGA, PhD., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 17. května 2016.

V roce 2015

Fakulta managementu a ekonomiky

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. května 2015.

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. listopadu 2015.

V roce 2014

Fakulta technologická

prof. Ing. Mohamed Bakar, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 19. září 2014.

V roce 2013

Fakulta aplikované informatiky

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., jmenována pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 11. června 2013.

Fakulta technologická

prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 11. června 2013.

V roce 2012

Fakulta technologická

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. února 2012.

V roce 2010

Fakulta managementu a ekonomiky

prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. května 2010.

prof. dr. Ing. Drahomíra Pavelková, jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. května 2010.

V roce 2007

Fakulta technologická

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 16. dubna 2007.

V roce 2006

Fakulta technologická

prof. Dr. Ing. Ludvík Hub, jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 2. května 2006.

V roce 2005

Fakulta technologická

prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. května 2005

prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. listopadu 2005

V roce 2003

Fakulta technologická

prof. Ing. Josef Šimoník, CSc., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 10. listopadu 2003