Operační programy

OP výzkum, vývoj a vzdělávání

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 Strategický projekt UTB ve Zlíně
Hlavní řešitel: Alexander Černý
Doba řešení: 2017 -2022

Bližší informace zde

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324 RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické
Hlavní řešitel: Alexander Černý
Doba řešení: 2017 - 2021

Bližší informace zde

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002536 GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A, B, objekt U2
Doba řešení: 2017 - 2022

Bližší informace zde

Fakulta multimediálních komunikací

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460 ART GALLERY UTB ve Zlíně
Hlavní řešitel: Petr Dubovský
Doba řešení: 2017 - 2020

Bližší informace zde

Fakulta managementu a ekonomiky

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002459 Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství
Hlavní řešitel: David Tuček
Doba řešení: 2017 - 2020
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_018%2F0002459

Fakulta aplikované informatiky

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325 Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky (MoVI-FAI)
Hlavní řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 - 2020

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002381 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI
Řešitel: Milan Adámek
Doba řešení: 2017 - 2022
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_018%2F0002381

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2018 - 2022

Univerzitní institut

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI
Řešitel: Ivo Kuřitka
Doba řešení: 2017 - 2021

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
Řešitel: Petr Sáha
Doba řešení: 2018 - 2022

Bližší informace zde

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

FAI

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635 Výdejní stojany E-Line
Hlavní řešitel: Tomáš Dulík
Doba řešení: 2016 - 2018

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005019 Transfer znalostí vývoje mobilních aplikací
Hlavní řešitel: Tomáš Dulík
Doba řešení: 2017 -2018

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004918 Transfer znalostí pro aplikace optických metod měření do firmy Dudr Tools
Hlavní řešitel: Tomáš Dulík
Doba řešení: 2017 - 2018

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_015/0004580 Platforma INFOS
Hlavní řešitel: Cominfo
Doba řešení: 2017 - 2019

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004581 Modulární systém ENTER
Hlavní řešitel: Cominfo
Doba řešení: 2017 - 2019

CPS

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů
Hlavní řešitel: Miroslav Mrlík
Doba řešení: 2016 - 2019

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 Stenopeický otvor pro korekci presbyopie
Hlavní řešitel: Ivo Kuřitka
Doba řešení: 2016 - 2019

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009607 HDGeo a CPS - MIOMOVE
Hlavní řešitel: Petr Slobodian
Doba řešení: 2017 - 2020