Ostatní poskytovatelé

Ministerstvo zemědělství

QK - Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ (2017 - 2025)

Spoluřešitelské projekty

Fakulta technologická

QK1710156 Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav mlékárenský s. r. o.
Řešitel za UTB: František Buňka
Doba řešení: 2017-2021
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK1710156

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program TRIO

Spoluřešitelské projekty

Fakulta aplikované informatiky

FV20419 Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic
Hlavní řešitel: Denesa s. r. o.
Řešitel za UTB: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 - 2020
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV20419

Univerzitní institut

FV10756 Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách
Hlavní řešitel: MVDr. Jiří Pantůček
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2016 - 2020
Odkaz na web: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV10756

FV20088 Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu
Hlavní řešitel: Sklopan Liberec, a. s.
Řešitel za UTB: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2017 - 2020
Odkaz na web: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV20088

FV30048 Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů
Hlavní řešitel: Synthesia, a. s.
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2018 - 2021

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Bližší informace zde

Ministerstvo vnitra

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2020

Spoluřešitelské projekty

Fakulta aplikované informatiky

 VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvstažných subsystémů kritické infrastruktury
Hlavní řešitel: UTB
Řešitel za UTB: Martin Hromada
Doba řešení: 2015 - 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152019049

VI20172019054 Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti
Hlavní řešitel: TTC MARCONI s. r. o.
Řešitel za UTB: Jan Valouch
Doba řešení: 2017 - 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172019054

VI20172019073 Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování
Hlavní řešitel: Soft Targets Protection Institute, z.ú.
Řešitel za UTB: Dora Lapková
Doba řešení: 2017 - 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172019073

Evropská komise

Horizont 2020

Fakulta managementu a ekonomiky

H2020 731264 SHAPE-ENERGY: Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy
Hlavní řešitel: Anglia Ruskin University v Cambridge, VB
Řešitel za UTB: Přemysl Pálka
Doba řešení: 2017 - 2019

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Spoluřešitelské projekty

Fakulta logistiky a krizového řízení

018TUKE-4/2016 Virtuálne laboratórium pre výučbu počítačovej simulácie a distribuovaných/paralelných výpočtov založených na metóde konečných prvkov
Hlavní řešitel: Technická univerzita v Košiciach
Řešitel za UTB: Jan Strohmandl
Doba řešení: 2016 - 2018