Projekty financované Fondem rozvoje VŠ

Fakulta technologická

Maláč Jiří 17 F1 Softwarové prostředky pro podporu výuky předmětu Procesní inženýrství na UTB ve Zlíně

Krejčí Jiří 2144 Aa Zřízení a rozvoj laboratoří tenzidů a kosmetických přípravků

Hanuštiak Pavol 2713 F4a Inovace cvičení předmětu Výroba alkoholických a nealkoholických nápojů

Málek Zdeněk 461 F5d Podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím Internetu studentům a akademickým pracovníkům českých 

Fakulta aplikované informatiky

Janáčová Dagmar 17 F1 Softwarové prostředky pro podporu výuky předmětu Procesní inženýrství na UTB ve Zlíně