Projekty financované MŠMT ČR

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI (I)

CEBIA-Tech

LO1303 Podpora udržitelnosti a rozvoje Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)
Řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2014 - 2019
Odkaz CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LO1303

CPS

LO1504 Centrum polymerních systémů plus
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2015 - 2020
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LO1504

AKTIVITA MOBILITY (7AMB) (Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti)

ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY:

Univerzitní institut (Centrum polymerních systémů)

7AMB16AT033 Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic
Řešitel: Petr Slobodian
Doba řešení: 2016 - 2017
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=7AMB16AT033

ČESKO-POLSKÉ PROJEKTY:

Univerzitní institut (Centrum polymerních systémů)

7AMB16PL070 Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro biomediciální aplikace
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2016 - 2017
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=7AMB16PL070

Program EUREKA CZ

Fakulta technologická

LF15016 Výzkum a vývoj zařízení pro získávání dat pro predikci rychlosti růstu dětských nohou
Řešitel: Jitka Baďurová
Doba řešení: 2015 - 2018
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LF15016

Program COST CZ

Univerzitní institut

COST MP Calcium rich polymeric scaffolds for bone tissue Engineering
Řešitel: Nabanita Saha
Doba řešení: 2013 - 2017

Spoluřešitelské projekty

Fakulta logistiky a krizového řízení

Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice
Hlavní řešitel: AV ČR
Řešitel za UTB: Jakub Trojan
Doba řešení: 2016 - 2020

Česko-bavorská spolupráce ve VaV (2015 - 2020)

Univerzitní institut

8E15B007 Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí
Řešitel: Radek Stoček
Doba řešení: 2016 - 2017
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=8E15B007

Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu s dobou řešení 2017-2018

Univerzitní institut

8X17021 Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic
Řešitel: Marián Lehocký
Doba řešení: 2017 - 2018
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=8X17021

INTER-EXCELLENCE

Univerzitní institut

LTACH17015 Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy
Řešitel: Natalia Kazantseva
Doba řešení: 2017 - 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LTACH17015

Finanční mechanismy EHP/Norsko

Spoluřešitelský projekt

Fakulta logistiky a krizového řízení

7F16040 Vytvoření a podpora výzkumného týmu z oblasti logistiky, jako základu bilaterální spolupráce
Řešitel: Zuzana Tučková
Doba řešení: 2017
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=7F16040

Fond vzdělávací politiky

Fakulta multimediálních komunikací

Podpora tvůrčí činnosti pořízením mobilní techniky, hardwaru, softwaru vedoucí ke zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů FMK UTB ve Zlíně
Řešitel: Martina Juříková
Doba řešení: 2017

Fakulta humanitních studií

Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu
Řešitel: Adriana Wiegerová
Doba řešení: 2017 - 2020

Příprava učitelů mateřských a základních škol na aktuální výzvy školského systému v ČR
Řešitel: Adriana Wiegerová
Doba řešení: 2017 - 2020

Fond strategického rozvoje UTB

Fakulta multimediálních komunikací

3/2017/FSR Voda pro všechny
Řešitel: Irena Armutidisová
Doba řešení: 2017

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Bližší informace zde