Projekty financované Technologickou agenturou ČR

Program ALFA (2011 - 2019)

Fakulta technologická

Spoluřešitelské projekty

TA04020258 - Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí
Hlavní řešitel: EPS, s. r. o.
Řešitel za UTB: Marek Koutný 
Doba řešení: 2014 - 2017
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04020258

Program OMEGA (2012-2017)

Fakulta managementu a ekonomiky

TD03000370 Metodika na podporu tvorby, aktualizace a hodnocení školních vzdělávacích programů v počátečním vzdělávání v souladu s dobrou praxí strategického plánování
Hlavní řešitel: UTB
Řešitel za UTB: Oldřich Hájek
Doba řešení: 2016 - 2017
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TD03000370

Program Centra kompetence (2012-2019)

Spoluřešitelské projekty

Univerzitní institut

TE01020216 Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
Řešitel: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2012 - 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE01020216

 TE02000006 - Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace
Hlavní řešitel: SYNPO, akciová společnost
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2014 - 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE02000006

Program EPSILON (2015 - 2025)

Spoluřešitelské projekty

Fakulta aplikované informatiky

TH02020979 Distribuovaný systém řízení regionální soustavy zásobování teplem a chladem koncipované jako Smart Energy Grid
Hlavní řešitel: UTB
Řešitel za UTB: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 - 2020
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH02020979

Univerzitní institut

TH01011438 Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů - PURKOMP
Hlavní řešitel: 5M s.r.o.
Řešitel za UTB: Michal Sedlačík
Doba řešení: 2015 - 2017
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH01011438

TH01030054 Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu
Hlavní řešitel: Fatra, a.s.
Řešitel za UTB: Dagmar Měřínská
Doba řešení: 2015 - 2017
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH01030054

TH02020836 Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2017 - 2020
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH02020836

Program GAMA (2016 - 2019)

Univerzitní institut

TG03010052 Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Řešitel: Ing. Ivana Bartoníková
Doba řešení: 2016 - 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TG03010052