Složení rady

Knihovní a ediční rada UTB ve Zlíně

PhDr. Ondřej Fabián  ředitel Knihovny UTB
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. prorektor pro tvůrčí činnosti
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková prorektorka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. prorektor pro sociální záležitosti
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. proděkan FT
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. proděkan FaME
doc. Ing. Martina Juříková, Ph.D. proděkan FMK
Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D. proděkan FAI
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D. proděkan FHS
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. proděkan FLKŘ
Svatopluk Medek Ediční středisko