V roce 2008

V roce 2008

Fakulta technologická

doc. Ing. Mohamed Bakar, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. dubna 2008

doc. Ing. Aleš Horna, CSc., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. dubna 2008

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. srpna 2008

doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. srpna 2008


Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. dubna 2008

doc. Ing. Roman Zámečník, PhD., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. července 2008


Fakulta aplikované informatiky

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D., jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. ledna 2008

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc., jmenována pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. ledna 2008

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. dubna 2008

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D., jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. dubna 2008

doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D., jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. prosince 2008