V roce 2009

V roce 2009

Fakulta technologická

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. dubna 2009

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. července 2009


Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. června 2009

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. listopadu 2009