V roce 2010

V roce 2010

Fakulta technologická

doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. dubna 2010

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc., jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. listopadu 2010


Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. ledna 2010

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. ledna 2010

doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. dubna 2010

doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. dubna 2010

doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. června 2010

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. června 2010