V roce 2011

V roce 2011

Fakulta technologická

doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. června 2011

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. června 2011


Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Vladimír Dostál, CSc., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. dubna 2011

doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. prosince 2011

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. prosince 2011