V roce 2012

V roce 2012

Fakulta aplikované informatiky

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. 6. 2012