V roce 2013

Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. května 2013

doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. ledna 2014

Fakulta technologická

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. listopadu 2013