V roce 2014

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. dubna 2014.

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. června 2014.

doc. Petr Filip, CSc., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. června 2014.

doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D., jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. listopadu 2014.