V roce 2015

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ

doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D., jmenována pro obor Technologie potravin s účinností od 1. října 2015.

doc. PhDr Ing. Martin Mellen, PhD., jmenován pro obor Technologie potravin s účinností od 1. října 2015.

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. dubna 2015.

FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od 1. června 2015.