V roce 2016

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ

doc. Ing. Michal Sedlačík, PhD., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. června 2016.

doc. Ing. Jiří Mlček, PhD., jmenován pro obor Technologie potravin s účinností od 1. listopadu 2016.

doc. Marcin Kostrzewa, PhD., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. listopadu 2016.

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD., jmenována pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. března 2016.

doc. Yuriy Valentynovych Bilan, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. srpna 2016.

doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika s účinností od 1. prosince 2016.

FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

doc. Ing. et Bc. Bronislav Chramcov, PhD., jmenován pro obor Řížení strojů a procesů s účinností od 1. května 2016.