V roce 2017

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ

Doc. Ing. Daniela Sumczynski, PhD., jmenována pro obor Technologie potravin s účinností od 1. června 2017.

FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

Doc. Ing. Petr Doležel, PhD., jmenován pro obor Řížení strojů a procesů s účinností od 1. června 2017.

Doc. Ing. Jan Mareš, PhD., jmenován pro obor Řížení strojů a procesů s účinností od 1. června 2017.