V roce 2017

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ

Doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D., jmenována pro obor Technologie potravin s účinností od 1. června 2017.

Doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D., jmenován pro obor Nástroje a procesy s účinností od 1. listopadu 2017.

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY

Doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., jmenován pro obor Management a ekonomika podniku s účinností od 1. listopadu 2017.

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

Doc. Mgr. art. Patrik Illo, jmenován pro obor Multimédia a design s účinností od 1. října 2017.

Doc. Ing. Arch. Michal Klang, CSc., jmenován pro obor Multimédia a design s účinností od 1. října 2017.

FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

Doc. Ing. Petr Doležel, PhD., jmenován pro obor Řížení strojů a procesů s účinností od 1. června 2017.

Doc. Ing. Jan Mareš, PhD., jmenován pro obor Řížení strojů a procesů s účinností od 1. června 2017.