UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Hromadné e-mailové adresy

Pro interní hromadnou komunikaci se zaměstnanci a studenty UTB slouží tzv. hromadné e-mailové adresy. Pravidla používání těchto hromadných e-mailových adres jsou stanovena Směrnicí rektora č. 7/2017 Článek 5.

Hromadné adresy pro komunikaci se zaměstnanci UTB dle jednotlivých součástí:

Hromadná adresa zahrnující všechny zaměstnance UTB:

Hromadné adresy pro komunikaci se studenty bakalářských a navazujících studijních programů dle jednotlivých fakult:

Hromadná adresa zahrnující všechny studenty UTB:

Hromadné adresy pro komunikaci se studenty doktorských studijních programů dle jednotlivých fakult:

Hromadná adresa zahrnující všechny doktorandyUTB:

Odesílat zprávy na hromadné e-mailové adresy je možné pouze z e-mailových adres registrovaných uživatelů.

Maximální velikost odesílané zprávy na hromadné e-mailové adresy je omezena na 512 kB.

Zavřít

Fakulty a součásti