Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Postup aktivace datové přípojky

Obecné informace

Přístup do sítě Internet je povolen pouze z aktivovaných datových přípojek. Uživatelé, kteří připojí svůj počítač do přípojky, která dosud nebyla aktivována, mají přístup omezen pouze na stránku http://kolejnet.utb.cz.

Aktivaci datové přípojky provádí ubytovaný uživatel v systému pro správu datových přípojek. Aktivaci lze provést přímo z pokoje na VŠ kolejích UTB ve Zlíně, případně z Internetu (studovna, domov).

Pro úspěšné provedení aktivace je nezbytné prostudovat: Obecné informace, Pravidla provozu sítě a Připojení do sítě a nastavení počítače.

Postup aktivace datové přípojky

Připojte počítač do volné datové přípojky ve svém pokoji na VŠ koleji UTB ve Zlíně, otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte www adresu systému pro správu datových přípojek: kolejnet.utb.cz, přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla UTB a postupujete podle instrukcí aktivačního formuláře.

Pokud se vám nenačte www stránka systému Správa datových přípojek:

 • Pozorně si přečtěte, co píše webový prohlížeč, pokud vyžaduje přijmout certifikát, přidejte výjimku a pokračujte na web.
 • Pokud se připojujete na koleji Antonínova a vaši spolubydlící již mají aktivovány všechny dostupné fyzické přípojky, pak proveďte aktivaci z jiného počítače připojeného k Internetu, např. ze studovny nebo z počítače spolubydlícího.
 • V případě že je číslování datových přípojek poškozeno, a v pokoji jsou k dispozici dvě datové přípojky, vyzkoušejte druhou.

V případě, že neprovádíte aktivaci datové přípojky přímo z pokoje na VŠ koleji, musíte si připravit MAC adresu síťové karty vašeho počítače. Informace k nalezení MAC adresy.

Po odeslání aktivačního formuláře bude do 5 minut příslušná datová přípojka automaticky nastavena pro přístup do sítě UTB a do Internetu. Pokud se počítač k síti nepřipojí automaticky, odpojte a znovu připojte kabel z datové přípojky, nebo restartujte počítač.

Řešení problémů s aktivací

Pokud selže postup aktivace, zavolejte si zkušenějšího kamaráda nebo kamarádku. Využijte níže uvedeného přehledu nejčastějších problémů a jejich řešení při aktivaci datové přípojky.

Můžete také navštívit s notebookem oddělení VT a IS na VŠ koleji Štefánikova (U7), místnost č.23, kde Vám pomohou s připojením počítače do počítačové sítě na VŠ kolejích.

Přehled nejčastějších problémů s datovou přípojkou a připojením

Předpoklady:

Již jste provedli aktivaci datové přípojky, správný kabel máte zapojen do správné registrované datové přípojky, máte zkontrolovánu MAC adresu, vyčkali jste více jak 5 minut od aktivace, restartovali jste počítač, ale Internet stále nejde. Tuto stránku si uložte do počítače, neboť ji budete potřebovat, až vám datové připojení nepůjde.

 • Máte kabel připojen do přípojky stejného čísla jako jste registrovali?
 • Vypněte bezdrátový (Wi-Fi) adaptér vašeho počítače, může se automaticky připojovat na cizí nežádoucí nezabezpečené otevřené Wi-Fi sítě.
 • Na koleji Antonínova na trojlůžkovém pokoji je nutno vyzkoušet obě přípojky – značení je tam totiž poškozeno.
 • Máte opravdu správný kabel? Funguje někomu na vedlejším již připojeném PC?
 • Zkontrolujte důkladně, zda jste v aktivaci datové přípojky zadali správně adresu síťové karty. Tento problém je opravdu nejčastější.
 • Druhý nejčastější problém je, že jste připojeni do jiné datové přípojky, než máte zaregistrovánu! Je-li na pokoji druhá přípojka, vyzkoušejte ji.
 • Připojení k místní síti (ethernet) musí být aktivní-připojeno (nesmí být zakázáno nebo neaktivní). [Místa v síti -> Vlastnosti -> Připojení k místní síti]. Pokud je připojení neaktivní, může být problém v kabelu, v zásuvce nebo v datové rozvodně.
 • Vidíte-li nějaké okolní počítače, je síť i adresa síťové karty v pořádku. Zkontrolujte nastavení sítě a protokolu TCP/IP. Zkuste restartovat počítač.
 • Jméno počítače v síti musí být unikátní. Pokud náhodou máte jméno počítače duplicitní s jiným v síti, např. v defaultní pracovní skupině WORKGROUP, může docházet k potížím. Doporučení je změnit název počítače, případně název pracovní skupiny.
 • Velmi často bývá připojení blokováno díky neodborné instalaci antivirových programů nebo firewallů třetích stran. Nechte PC prověřit odbornějším kamarádem, případně po dobu testování takový program kompletně odinstalujte.
 • Zkontrolujte příkazem IPCONFIG /ALL, zda vám DHCP server přidělil IP adresu a adresu DNS serveru. Mělo by to vypadat takto:

 • V operačních systémech řady Windows vyzkoušejte příkazy IPCONFIG /RELEASE pro uvolnění IP adresy, a příkaz IPCONFIG /RENEW pro znovuzískání IP adresy ze serveru DHCP.
 • Máte-li nainstalován nějaký modem a již jej nepoužíváte, zkuste jej odinstalovat. Taktéž odeberte telefonická nastavení v MS Internet Exploreru.
 • Pokud používáte Internet Explorer, vymažte nastavení cizího proxy serveru (pokud je nastaven) v Internet Exploreru -> Nástroje -> možnosti internetu -> záložka Připojení ->tlačítko Nastavení místní sítě -> zde vymažte případná nastavení.

 • Počítač, který byl v minulosti zavirován, může mít poškozeny registry a systémové komponenty, jež odpovídají za správný provoz síťové karty. V takovém případě se vždy důrazně doporučuje reinstalace operačního systému.
 • Pro odbornější: vypněte IPv6.
 • Pro odbornější: překontrolujte, zda není nějaký problém s ovladači síťové karty.
 • Pro odbornější: zkuste spojení pomocí příkazu “PING www.utb.cz”
 • Pro odbornější: proveďte ruční obnovení nastavení protokolu TCP/IP. Nastavení sítě se tímto zásahem uvede do výchozího stavu.
 • Pro odbornější: připojení dokáže poškodit Spyware, např. new.net domains, webhancer aj. takže zkontrolujte zda nemáte v počítači nainstalované programy, které tam nemají co dělat. Dá se to opravit např. programem LSP Fix. (Program spouštějte jen pokud víte co činíte)
 • Pro odbornější: Vyjimečně se stává, že na síťové kartě je v upřesňujícím nastavení konfigurace nastaven typ média na “10 Mb/s” nebo jiný, ovšem je potřeba nastavit položku na “Automatický výběr”. Laicky řečeno to znamená, že pokud je karta nastavena napevno pouze na 10 Mb/s, tak v síti 100 Mb/s může mít potíže s detekcí rychlosti. Vždy je nutno nastavit automatické zjišťování typu sítě (viz obrázek níže).

Fakulty a součásti

Zavřít