Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vzdálený přístup VPN

Co je VPN

VPN je zkratka pro virtuální privátní síť (Virtual Private Network). VPN UTB mohou používat všichni zaměstnanci a studenti UTB k zabezpečenému připojení do počítačové sítě UTB, pokud se nachází mimo UTB (např. připojení z domova, z místa služební cesty apod.).

Pomocí VPN lze zísakat přístup ke všem informačím zdrojům a službám, informačním databázím a aplikacím, které jsou dostupné pouze z vnitřní sítě UTB. Služba VPN UTB je přístupná pouze z Internetu, není přístupná z vnitřní sítě UTB.

Jak se připojit

Pro připojení z operačních systémů Windows je preferován Cisco VPN klient, v případě problémů je možno použít alternativní Shrew Soft VPN klient.

Známé problémy při instalaci

Při instalaci Cisco VPN klienta na Windows 10 bývá z důvodu neúplné kompatibility instalce ukončena chybovým hlášením. V takovém případě je třeba upravit hodnotu jednoho klíče v registru a poté instalaci opakovat.

 1. spusťe editor registru regedit
 2. najděte větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA
 3. upravte hodnotu DisplayName následujícím způsobem:
  • v systémech x86 (32-bit):
   hodnotu „@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter” nahradit hodnotou „Cisco Systems VPN Adapter
  • v systémech x64 (64-bit):
   hodnotu „@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows” nahradit hodnotou „Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows

V případě pomoci s konfigurací VPN připojení se můžete obrátit na lokální správce IT na vaší fakultě nebo součásti, na Helpdesk CVT (network@utb.cz), nebo na Centrum výpočetní techniky, oddělení počítačových sítí, místnost 219, budova U13.

Instalační soubory klienta VPN

Zavřít

Fakulty a součásti