Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
studium

FAQ k mimořádné situaci

Milé studentky, milí studenti, připravili jsme pro vás odpovědi na otázky, které vás v současné mimořádné době nejvíce zajímají a tíží. Budeme je průběžně doplňovat a aktualizovat. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na faq@utb.cz. Děkujeme vám za trpělivost a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

Aktualizace dne 2. 4. 2020.

Studium

Do kdy bude uzavřena univerzita?

Předpokládáme, že do konce mimořádných opatření vydaných Vládou ČR. O případných změnách vás budeme průběžně informovat.

Jak to bude s ukončením výuky v letním semestru?

Datum konce semestru se zatím nemění. Předpokládáme, že bude prodlouženo řádné zkouškové období.

Budou se měnit termíny odevzdání kvalifikačních prací a státních zkoušek?

Jednotlivé fakulty na svých webech postupně tyto informace zpřesňují. Chystají rovněž přidání dalších (nových) termínů konání státních zkoušek na podzim 2020.

Co dělat, když garant předmětu neposlal pokyny k samostudiu?

Pokud na váš dotaz nereaguje garant předmětu, kontaktujte proděkana pro studium na své fakultě (případně prorektora pro pedagogickou činnost), kteří zjednají okamžitou nápravu.

Hrozí odložení přijímacího řízení?

Určitě se budou posouvat termíny, konkrétní informace budou k dispozici po schválení Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, který umožní operativnější stanovení termínů. Předpokládáme, že nejpozději po Velikonocích zveřejníme podrobnosti.

Je možno využívat služeb Knihovny?

V současné době je fyzicky uzavřena. Sledujte web knihovny, která neustále aktualizuje a rozšiřuje možnosti online zdrojů, na stránce Zůstáváme s vámi on-line! Tisk a vazba závěrečných prací probíhá nepřetržitě, provoz nakladatelství není omezen – viz výše.

Mám se učit na zkoušky?

Ano, pečlivě se učte a svůj volný čas efektivně využijte pro své samostudium! Nezanedbávejte studium cizích jazyků ani svou fyzickou a psychickou kondici!

Jak řešit povinné praxe?

U studentů končících ročníků je potřeba to řešit individuálně s příslušným proděkanem fakulty. U ostatních ročníků se aktuálně nic nemění.

Zahraniční studenti

Mohu se navrátit do své domovské země?

Ano, můžete. Pro jistotu si ověřte aktuální informace spojené s návratem do vaší země. V období platnosti mimořádných opatření Vlády ČR však není možné (až na výjimky) cestovat zpět do ČR – viz informace dostupné na webu Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Mohu dostudovat na UTB online?

Ano, můžete. Online výuka v rámci letního semestru bude řešena i se studenty, kteří zůstávají ve Zlíně.

Student v zahraničí

Mohu se vrátit do ČR?

Ano, můžete, ale musíte počítat s povinnou karanténou. Více informací je dostupných na webu Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Bude mi umožněno dostudovat letní semestr?

Ano, letní semestr můžete dostudovat (online) na partnerské univerzitě nebo na UTB. Informujte Mezinárodní oddělení UTB (p. Toncrová) o své volbě. Pokud budete studovat online na partnerské univerzitě, ale budete pobývat již na území ČR, tak Vám nepřísluší grant na mobilitu a poměrná část se musí vrátit.

Budu muset vrátit grant ze své mobility?

Pokud mobilitu ukončíte, budete muset vrátit část grantu, který zbývá do konce Vaší mobility. Mohou Vám však být proplaceny náklady spojené s návratem do ČR (letenka, zaplacené ubytování v místě pobytu). Nezapomeňte si uschovat veškerá potvrzení a doklady. Pokud mobilitu přerušíte, budete muset vrátit část grantu, který je vyměřen na dobu přerušení (pobyt v ČR). V takovém případě Vám nepřísluší proplacení nákladů spojených s návratem do ČR (letenka, zaplacené ubytování v místě pobytu atd.).

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se chodu jednotlivých fakult naleznete na jejich webech.

Fakulty a součásti

Zavřít