Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Postupy pro typové situace

Nález podezřelého zavazadla

V případě, že si všimnete podezřelého zavazadla nebo předmětu, který nezapadá do prostředí svým vzhledem, umístěním nebo dobou jeho odložení, jednejte podle postupu níže.

 • Zeptejte se, zda odložené zavazadlo patří některé z okolostojících osob.
 • Pokud se majitel nepřihlásí, informujte pracovníka recepce a sdělte mu:
  • Přesné místo nálezu podezřelého zavazadla
  • Popis zavazadla:
   • Druh, velikost, tvar, barva
   • Nápadné znaky (např. trčící dráty, ozývající se zvuky zevnitř zavazadla)
 • V případě, že pracovník recepce není k dispozici, volejte Manažera fyzické bezpečnosti nebo přímo Policii ČR.
 • Berte vážně každé podezřelé odložené zavazadlo.
 • Se zavazadlem v žádném případě nemanipulujte, neotevírejte ho.
 • Dostaňte osoby pryč od odloženého zavazadla (požádejte osoby v okolí, ať se přemístí kvůli např. technické poruše, uvolnění místa atd.).
 • V případě evakuace postupujte v souladu s Evakuačním plánem a řiďte se pokyny pracovníka recepce nebo osoby řídící evakuaci.
 • Nestarejte se o osobní věci. Nechte je ležet na místě.
 • Nezdržujte se u skleněných ploch, oken (v případě výbuchu hrozí riziko poranění uvolněnými částmi).
 • Při výzvě příslušníků IZS poskytněte potřebné informace a dále se řiďte jejich pokyny.

Fakulty a součásti

Zavřít