Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Postupy pro typové situace

Útok ozbrojeného útočníka

V případě, že se dostanete do situace, kdy dochází k útoku ozbrojeného útočníka, řiďte se pravidlem Uteč – Schovej se – Bojuj (USB) a co nejdříve volejte policii na číslo 158.

Bližší informace o tomto postupu naleznete v prezentaci Základy fyzické bezpečnosti na UTB nebo ve videu Utíkej, schovej se, bojuj!

Uteč

 • Utečte z ohroženého prostoru.
 • Využijte chodby a východy mimo dohled útočníka.
 • Při útěku varujte všechny osoby, které potkáte, aby utekly a schovaly se.
 • Osobní věci nechte na místě, nestarejte se o ně.
 • Útěk směřujte od místa útoku.

Schovej se

 • Pokud není možné utéct nebo nevíte, kde útok probíhá, schovejte se ve vhodných prostorech.
 • Nezůstávejte na otevřeném prostranství.
 • Vyberte místnost, kde je možné se zamknout nebo zabarikádovat.
 • Vybírejte místnost bez prosklení, kudy by útočník viděl schované osoby.
 • Vypněte vyzvánění telefonů, zhasněte světla, chovejte se potichu.
 • Schovejte se pod nebo za nějakou překážku.

Bojuj

 • Pokud je nevyhnutelný fyzický kontakt s útočníkem, zaútočte na něj s maximální razancí, intenzitou a agresivitou.
 • Použijte všechny věci, které máme po ruce a dají se použít jako improvizovaná zbraň (židle, hasicí přístroje, klíče apod.).
 • Snažte se útočníka překvapit a omezit jeho možnost pokračovat v útoku.
 • Útočte na obličej.
 • Při jeho překvapení jej odzbrojte, strhněte k zemi, omezte jeho pohyb.
 • Ihned, jak je to možné, volejte tísňovou linku PČR (158) a informuje ji o útoku střelcem. Sdělte základní informace:
  • Kde útok probíhá
  • Kolik je útočníků
  • Stručný popis útočníků (oblečení, vzhled, charakteristické znaky)
  • Kterým směrem se útočník pohybuje
  • Telefonní hovor neukončujte, ale nechte běžet (např. v kapse nebo na stole), aby mohl operátor PČR získávat dodatečné informace z odposlechu.
 • Zraněným ihned poskytněte první pomoc.

Fakulty a součásti

Zavřít