Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Seznam oborů

Zpět
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Animovaná tvorba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Studijní obor Animovaná tvorba ve svém navazujícím programu představuje zejména myšlenkovou nadstavbu pro řemeslné dovednosti nabyté v průběhu tříletého bakalářského studia. Podstatou navazujícího programu tak je dramaturgická rovina uměleckého díla a kritická (sebe)reflexe procesu tvorby. Studenti hledají další a nové možnosti pro sebevyjádření, experimentují, stále však v souladu se schopností odvyprávět dílo s jasně čitelným tématem. Kromě animace […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Animovaná tvorba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Arts Management

Studium je zaměřeno na výchovu manažerů v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, ve volném umění a designu. Směřuje ke zvládnutí schopnosti interpretace a prezentace uměleckého díla či tvůrčího výkonu, tvorby autorských katalogů, monografií, teoretických reflexí. Důraz je kladem na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální/ateliérovou výuku, jejíž přirozenou […]

Detail programu
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Arts Management Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba - Kamera

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Výuka této specializace staví na již získaných řemeslných základech digitálního snímání, které metodicky rozvíjí o další, zejména méně tradiční možnosti přístupu k realizaci vizuálního rámce audiovizuálního díla, a to jak v rovině teoretické, tak z hlediska praxe. Výuka je cíleně individualizována. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v dané specializaci. Na jaké předměty se můžete […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Cílem navazujícího magisterského studia režie a scenáristiky je neustálé prohlubování oborových znalostí a dovedností. Výuka je zaměřena na tvůrčí aspekty, jež jsou doplněny odpovídajícími semináři a řadou žánrově vymezených cvičení, která podněcují tvůrčí myšlení a upevňují řemeslné schopnosti nezbytné pro rozvoj individuálního potenciálu posluchače. V dalších fázích přistupují hlediska psychologická a filozofická, estetická i etická, která jsou […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba - Střihová skladba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Navazující magisterské studium střihové skladby nadále rozvíjí zejména dramaturgickou podstatu střihové skladby s důrazem na jemnější práci v rámci žánrových konvencí a typologie postav či situací napříč audiovizuálními formáty. Posluchači jsou systematicky vedeni k užívání širokého spektra výrazových prvků montáže spolu s kultivací citu pro jejich variování. Koncepce výuky rozvíjí individuální nastavení posluchače s cílem […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba - Vizuální efekty

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Navazující magisterské studium specializace Vizuální efekty staví na praktickém uplatnění specifických možností filmového triku a jeho realizace v konkrétních audiovizuálních dílech, přičemž vychází jak z digitálních, tak tradičních trikových postupů (stoptrik, matte painting, 3D kompozice, compositiong, stereoskopie aj.). Na jaké předměty se můžete těšit? Audiovizuální praktika – vizuální efekty Výrobní praktika Současný animovaný film Natáčení […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Navazující magisterské studium vede posluchače k všestrannému rozvoji teoretických a praktických aspektů zvukové skladby, zejména s přesahem ke zvukové dramaturgii audiovizuálního díla s maximální snahou o výchovu specializovaných odborníků se silným teoreticko-tvůrčím základem. Na jaké předměty se můžete těšit? Audiovizuální praktika – zvuková skladba Výrobní praktika Zvuková skladba Televizní formáty Živé televizní přenosy Dějiny hudby […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Kamera

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Hlavní důraz při studiu této specializace je kladen především na zvládnutí nových digitálních možností snímání a postprodukčního zpracování obrazu, předpokládá se také osvojení si klasických animačních technologií, jakými jsou kreslený nebo loutkový film. Absolvent získá teoretické vědomosti i praktické schopnosti a dovednosti pro samostatnou práci nebo spolupráci na filmových nebo televizních projektech. Na jaké předměty […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Kamera Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketing Communications

Program: Media and Communication Studies

Cílem studia je připravit budoucí absolventy pro praxi v oboru marketingu a marketingových komunikací. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a základních teoretických východisek v oblasti marketingových komunikací a dalších souvisejících oborů. Teoretické znalosti jsou v rámci výuky aplikovány na případových studiích z praxe a ukotveny v závěrečné diplomové praxi, která studentům dává reálný vhled do problematiky oboru. Absolvent získá […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Media and Communication Studies Obor: Marketing Communications Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Angličtina E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketingové komunikace

Program: Mediální a komunikační studia

Cílem studia je vybavit naše budoucí absolventy nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti marketingových komunikací, ekonomiky, marketingu a teorie komunikace, jež jim umožní úspěšnou kariéru v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání. Absolvent získá znalosti hlavních forem marketingových komunikací včetně souvislostí, které […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Mediální a komunikační studia Obor: Marketingové komunikace Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketingové komunikace

Program: Mediální a komunikační studia

Cílem studia je připravit budoucí absolventy pro praxi v oboru marketingu a marketingových komunikací. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a základních teoretických východisek v oblasti marketingových komunikací a dalších souvisejících oborů. Teoretické znalosti jsou v rámci výuky aplikovány na případových studiích z praxe a ukotveny v závěrečné diplomové praxi, která studentům dává reálný vhled do problematiky oboru. Absolvent získá […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Mediální a komunikační studia Obor: Marketingové komunikace Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Design obuvi

Program: Výtvarná umění

V rámci bakalářského studijního programu jsou studenti zevrubně obeznámeni s oborovými předměty technologického i výtvarného zaměření. Ateliérová cvičení jsou zaměřena na rozvoj designérského vnímání a  individuálního přístupu k řešení jednotlivých projektů. Studenti se seznamují s pravidly designérských procesů, které kromě samotného navrhování zahrnují další důležité části – analýzu dat, rešerše, koncept, moodboardy apod. Absolvent je schopen […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Design obuvi

Program: Výtvarná umění

Navazující magisterské studium je zaměřeno na zdokonalování autorského přístupu studentů k řešení úkolů a profesionální prezentaci díla v českém a anglickém jazyce. V rámci ateliérových zadání studenti pracují na úkolech pro konkrétní zadavatele z oblasti průmyslové výroby, ale také na mezioborových projektech nebo vytvářejí širší autorské kolekce obuvi a galanterních doplňků, kde řeší problémy v rovině umělecké nebo konstrukční/technologické. V navazujícím […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Design oděvu

Program: Výtvarná umění

Cílem bakalářského studijního programu je rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu studenta a jeho případné uplatnění v tvůrčím týmu zavedené oděvní značky. Proto se v už průběhu studia zapojují do praktických projektů, a tím se připravují na roli oděvního designéra v praxi. Práce studentů reagují na aktuální dění v módním průmyslu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Studenti jsou […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Design oděvu

Program: Výtvarná umění

Cílem studia je vychovat absolventa, který bude schopen profesionálně řešit úkoly oděvního designéra v oblasti oděvního průmyslu, autorského oděvu a oděvu spojeného s reklamou. Absolvent bude schopen reagovat na potřeby trhu, který si žádá kompletní služby od návrhu po realizaci. Velký důraz je kladen na rozvoj tvořivosti a originality a jejich následného uplatnění v praxi. Semestrální […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Design skla

Program: Výtvarná umění

Výuka je zaměřena na přípravu tvůrčích osobností v oblasti designu skla a volného umění. Je směrována rovněž na schopnost koordinovat a využívat příbuzné disciplíny užitého umění v komplexním prostorovém ztvárnění. Během studia získá student celkový přehled o problematice sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění, formou zadávání konkrétních specificky zaměřených projektů. Důraz je kladen na individualitu studenta […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Design skla

Program: Výtvarná umění

Výuka je zaměřena na budování individuální tvůrčí osobnosti v oblasti designu skla a volného umění. Uchazeč je podporován ve svém zájmu o zvolenou problematiku, kterou chce rozvíjet po dobu svého studia. Využívá své dosavadní znalosti v oblasti sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění. Důraz je kladen na individualitu studenta a originalitu řešení, které je schopné obstát […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Digitální design

Program: Výtvarná umění

Výuka je zaměřena na design digitálních médií, především tzv. UI, UX a na interaction design – navrhování uživatelských rozhraní, webových stránek a mobilních aplikací. Zabývá se však i multimédii, motion grafikou a grafickým designem s využitím nejnovějších technologií. Cílem výuky je vybavit studenty profesními znalostmi a všestrannými praktickými dovednostmi nutnými pro prosazení v globální konkurenci. […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Digitální design

Program: Výtvarná umění

Výuka je zaměřena na kritickou reflexi současných trendů, přístupů a neustále se vyvíjejících technologií v digitálním designu i příbuzných oblastech. V různorodých zadáních studenti rozvíjí své schopnosti adaptace nových možností v rámci svých projektů. Šíře zadání nabízí prostor pro vývoj a inovace digitálních produktů s vysokou přidanou hodnotou, ale i pro experimenty s přesahem do […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Grafický design

Program: Výtvarná umění

Obsahem studia je seznámení se s celou šíří spektra grafického desig­nu: písmo a typografie, corporate design, logotyp, značka, architek­tura knihy, plakát, billboard, design manuál, grafické návrhy webo­vých stránek. V bakalářském stupni se klade důraz na osvojení základů grafického designu zejména po řemeslné stránce a absolventi jsou schopni okamžitě po studiu nastoupit do praxe. Absolventi bakalářského studia […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Grafický design

Program: Výtvarná umění

V magisterském stupni pak mají studenti možnost zdokonalovat své individuální profesní zaměření a hlavně rozvíjet i teoretickou složku oboru. Mohou se podle svého rozhodnutí věnovat třeba pouze tvorbě písma, nebo architektuře knihy, informačnímu designu apod. Svou profilaci poté dokládají v diplomové práci, a to nejen v praktické části, ale mnozí i v oblasti teoretických znalostí oboru. Absolventi mají předpoklady […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design

Program: Výtvarná umění

Cílem studia je rozvoj teorie, vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti  v oboru multimédia a design, který se realizuje jako hraniční disciplína mezi vizuální komunikací, průmyslem a uměním. Má pro ekonomiku, obchod a specifické otázky designu zásadní postavení. Studium připraví studenty pro (nejen) akademickou práci v oborech kreativních průmyslů. Díky rozšíření teoretické základny, ale zejména díky zahraničním odborným stážím […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Produktový design

Program: Výtvarná umění

Výuka je zaměřena na praktické řešení problematiky 3D designu v profesně orientovaném studiu v oblasti prostorových aplikací, zejména v oblasti reklamní tvorby. Studium spojuje vizuální část nejen reklamní tvorby především v její prostorové podobě (POS/POP materiály, billboardy, obalový design, prostorové poutače, výstavní a veletržní expozice, branding interiérů apod.), ale i  design výrobků spotřebního charakteru. Nedílnou […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Produktový design

Program: Výtvarná umění

Výuka je zaměřena na designerskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz je kladen na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení. […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Prostorová tvorba

Program: Výtvarná umění

Prostorová tvorba je obor zabývající se vytvářením vnitřních i vnějších prostor, jejich vzájemným vztahem, vlastním uspořádáním, organizací a dalšími specifiky. Hlavní zaměření oboru je v oblasti interiérové tvorby, výstavnictví, scénografie, drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. V úrovni bakalářského studia se studenti seznamují s problematikou navrhování prostorových úkolů a poznávají jazyk této tvůrčí disciplíny. Ta […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Prostorová tvorba

Program: Výtvarná umění

Prostorová tvorba je obor zabývající se vytvářením vnitřních i vnějších prostor, jejich vzájemným vztahem, vlastním uspořádáním, organizací a dalšími specifiky. Hlavní zaměření oboru je v oblasti interiérové tvorby, výstavnictví, scénografie, drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. V úrovni magisterského studia se studenti orientují na spolupráci s praxí a reálný trh. Jde o kontakt s profesním prostředím, zadávání […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Průmyslový design

Program: Výtvarná umění

V rámci bakalářského studia v ateliéru Průmyslový design budou studenti řešit širokou škálu projektů od designu nábytku a interiérových doplňků, přes návrhy nejrůznějších elektrospotřebičů až po design strojů a dopravních prostředků. Díky ateliérovým projektům a odborným workshopům se studenti průběžně seznámí s tradičními i nejprogresivnějšími výrobními technologiemi a materiály, což jim umožní nalézat inovativní designérská řešení. Naprostá […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Průmyslový design

Program: Výtvarná umění

Studium prohlubuje znalosti a dovednosti získané v průběhu bakalářského studia v ateliéru Průmyslový design a zaměřuje se na vnímání problematiky průmyslového designu v širších souvislostech. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup v rámci metodiky designérské práce a navrženého řešení. Kromě funkčních a vizuálních parametrů designérského návrhu jsou mimo jiné akcentovány jeho výrobní, ekonomické, společenské, etické a environmentální aspekty. V rámci magisterského […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Reklamní fotografie

Program: Výtvarná umění

Výuka je prakticky i teoreticky vedena k přípravě samostatně tvořících profesi­onálních fotografů. Obsahem výuky je zvládnutí černo­bílé i barevné fotografie jak v běžně dostupných klasických materiálech, procesem negativ/poziti­v, fotografie na inverzní materiály, tak i snímaní a zpracování digitálního záznamu fotografie. Student se postupně seznamuje s běžnými fotografickými žánry; fotografie drobného předmětu, fotografická reportáž, dokument, inscenovaná foto­grafie, fotografie […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design - Reklamní fotografie

Program: Výtvarná umění

Výuka navazuje na bakalářské studium. Student, s vědomím suverénního ovládání základů fotografického řemesla, rozvíjí svůj tvůrčí potenciál především tvorbou volných souborů. Průběžně pracuje na tématu magisterského projektu. V rámci předmětu Fotografický projekt vede a konzultuje práce ostatních studentů a seznamuje se tak se základy praktického vedení prací, pedagogickými metodami a realizací výstavy. Zároveň se v […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimedia and Design

Program: Visual Arts

The aim of the study is to develop theoretical, scientific and creative activities in the field of multimedia and design, which is implemented as a border discipline between visual communications, industry and art. The study has an essential position for economy, trade, and specific issues of design. The study prepares students not only for academic […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Visual Arts Obor: Multimedia and Design Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Angličtina E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Produkce

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Studenti oboru rozvíjejí své znalosti a dovednosti v souvislosti s přípravou, realizací a dokončením AVD od sestavení štábu, plánování kalkulace pro jednotlivé žánry, přes samotné natáčení, postprodukci až po konečnou distribuci. Absolventi se uplatní v televizi, produkčních či reklamních společnostech, při organizaci koncertů, přehlídek, festivalů a dalších akcí. Na jaké předměty se můžete těšit? Dějiny filmu Audiovizuální […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Produkce Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Produkce

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Cílem navazujícího magisterského studia je prohloubit profesní znalosti a rozvíjet všestranné dovednosti pro praktické působení v oblasti filmové a kulturní produkce. Posluchači jsou vedeni k osvojení vědomostí z oblasti práva, ekonomie, marketingu, psychologie, etiky a estetiky, dějin kultury a filmu či z oblasti financování projektů v rámci České republiky i mimo ni. Absolventi jsou připraveni najít uplatnění v […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Produkce Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Režie a scenáristika

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Zaměření režie vychází z teoretických a praktických základů, které připravují studenta k tomu, aby byl schopen kreativně přistoupit k vlastnímu tvůrčímu audiovizuálnímu výstupu a rozvinout při jeho tvorbě nejen odbornou stránku věci, ale i fantazii a tvořivost spolu se sebereflexí a osobitým viděním. Praktická cvičení vedou studenty ke schopnosti zpracovat látku, vést filmový či televizní štáb, ale […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Režie a scenáristika Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Střihová skladba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Výuka specializace se soustředí na řemeslné a tvůrčí aspekty střihové skladby, na její dramaturgii i na psychologická hlediska, která jsou nedílnou součástí práce střihače. Studenti získávají profesní vědomosti v oblasti dokumentárního filmu, hrané a reklamní tvorby ve filmové i v televizní tvorbě. Jsou připravení vést vlastní audiovizuální společnost. Na jaké předměty se můžete těšit? Dějiny filmu […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Střihová skladba Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Teorie a praxe animované tvorby

Studijní program Teorie a praxe animované tvorby nabízí výuku široké škály animačních technik. Studenti se naučí analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky zpracovat látku a dovést ji do konečného tvaru včetně postprodukce. Výuka animace se orientuje především na moderní technologie a postupy, ale i animaci klasickou. Uplatnění najdou absolventi v reklamních studiích a agenturách, v TV společnostech […]

Detail programu
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe animované tvorby Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Vizuální efekty

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Vizuální efekty se zaměřují na teorii a praxi při vytváření filmových triků. Student získá teoretické základy a povědomí o historii triku a bude se rozvíjet v praktických cvičeních na jejich realizaci. Studium zahrnuje technologie jako stoptrik, matte painting, 3D kompozice, compositiong, stereoskopie, digitální workflow, color grading a další. Student by měl po ukončení studia zvládnout realizovat […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Vizuální efekty Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Zvuková skladba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Výuka specializace se soustředí na výchovu odborníků vytvářejících audiovizuální díla především pro filmovou a televizní tvorbu, ale i pro ostatní oblasti zvukové tvorby (rozhlas, divadlo, hudební studia). Studenti se také seznamují se specifiky hrané, dokumentární a  reklamní tvorby. Na jaké předměty se můžete těšit? Dějiny filmu Audiovizuální praktika – zvuková skladba Zvuková skladba Zvuková dramaturgie […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Zvuková skladba Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština E-přihláška

Fakulty a součásti

Zavřít